Motionsutbud i Kemi


Gym
 

Satama Gym har öppnats i Ajokoski hamn och det ligger i samma byggnad med Sjömanskyrka. 

Gymmet är avsedd för alla som arbetar i hamnen samt för sjöfarare som besöker hamnen. Gymmet är öppet 24/7 året runt.

 

Kolla motionsutbuden i andra städer

Helsingfors

Åbo

Mariehamn

Övriga