Vad är SSB?


Sjömansservicebyrån (SSB) grundad år 1973 har som uppgift att se till att sjöfarare skall garanteras likvärdiga möjligheter att utnyttja samhällets tjänster.


Studerar du sjöfart? 
 

Studeranden har rätt att delta på SSB:s kurser. Studeranden betalar lika stor kursavgift som aktiva sjöfarare.

Det är möjligt för studerandelag att delta på idrottsturneringar ifall att de inte hindrar lag som består av aktiva sjöfarare från att delta. Studeranden kan rikta frågor angående turneringsdeltagande till tapahtumat@mepa.fi.

SSB rör sig aktivt på läroanstalterna inom sjöfarten. Presentationer av SSB:s tjänster är möjliga att ordna för er skola om ni är intresserade. Ta kontakt viestinta@mepa.fi.

 

Arbetar du till sjöss?
 

Sjöfarare som betalar SSB-avgift har rätt till alla tjänster som SSB erbjuder.

Via biblioteket kan du beställa önskade böcker och dvd-filmer till fartyget. Tidningstjänsten som SSB:s ombudsmän och kontaktpersoner erbjuder förser fartygen med de nyaste dagstidningarna och tidskrifterna.

Tanken med SSB:s kurser är att de baserar sig på traditionella vuxen- och Arbiskurser men har flexiblare tidtabeller och förmånliga priser.

Motions- och idrottstjänster som SSB organiserar är kostnadsfria. Tjänster som erbjuds via samarbetspartner är förmånligare tack vare SSB:s stöd.

Yllässtugorna erbjuder sjöfarare med sina familjer och vänner att till ett märkbart förmånligare pris njuta av Lapplands fjällandskap.

ForMare-hälsoprogram är en stig planerad för sjöfarare för att nå och upprätthålla en hållbar livsstilsförändring.

 

Är du pensionerad sjöfarare?
 

Pensionärer kan hyra Yllässtugor vid de fallen det finns lediga stugor. Aktiva sjöfarare har företräde för reservation.

Ännu 6 månader efter att en sjöfarare gått i pension kan hen anmäla sig till SSB kurser på samma vis som aktiva sjöfarare. Efter 6 månader kan pensionärer delta på kurser om det finns utrymme. Pensionärernas kursavgift är lite högre än aktiva sjöfarares kursavgifter.

Även pensionerade sjöfarare kan låna böcker från SSB:s huvudbibliotek.

Pensionärer och andra intresserade kan göra en årsprenumeration på Frivakten till hemadressen. Beställningar: viestinta@mepa.fi

Pensionärer kan genom att betala evenemangsavgift delta på SSB:s golfevenemang. För andra motionstjänster och evenemang ta kontakt med hälso- och motionsansvarige, tapahtumat@mepa.fi.

SSB ordnar årligen en mängd sjömanskvällar dit även pensionärer är välkomna. SSB deltar också i organiserandet av flera nostalgievenemang för pensionärer.

 

 

 • Sjöfarare har inte samma möjligheter som på land att ta del i samhällslivet och fritidsverksamhet, eftersom de ofta är långa perioder borta från hemlandet och får tillbringa fritiden ombord i en sluten miljö.
   
 • Sjömansservicebyråns verksamhet baserar sig på den Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention och rekommendation. I lag stadgas att SSB bör stöda sjöfararnas vuxenstudier och fritidsverksamhet samt erbjuda dem studie-, informations- och fritidstjänster.
   
 • SSB:s verksamhet styrs av representantskapet och styrelsen, och övervakas av arbets- och näringsministeriet. Styrelsen är ansvarig för den praktiska verksamheten och ekonomin. I SSB:s styrelse sitter representanter för arbets- och näringsministeriet, sjöfartens arbetsmarknadsorganisationer och Finlands Sjömanskyrka.
   
 • SSB finansieras av sjöfararna, rederierna och statsmakten. Till SSB:s krets hör ca 140 fartyg och över 9000 sjöfarare.
   
 • SSB Lag  447/07 och förordning 720/2007 om Sjömansservicebyrån.