Representantskap

 

Arbets- och näringsministeriets representant


Regeringsråd Nico Steiner (ordförande)
Suppleant: Specialsakkunnig Elli Nieminen

 

Kommunikationsministeriets representant
 

Regeringsråd Tiina Ranne (vice ordförande)
Suppleant: Regeringsråd Irja Vesanen-Nikitin

 

Finansministeriets representant
 

Förhandlande fackman Ulla Westermarck 
Suppleant: Regeringsråd Risto Lerssi

 

Representanter för skeppsredarna
 

Lena Marcus, Sjöpersonaldirektör 
Suppleant: Lars-Erik Karlsson, Sjöpersonaldirektör 

Jan Laurell, Sjöpersonalchef 
Suppleant: Mikko Rausti, Sjöpersonalchef 

Hanne Hinders, Sjöpersonalchef 
Suppleant: Sari Törnroos, Sjöpersonalchef 

Susanna Siljander, Sjöpersonaldirektör
Suppleant: Heikki Leikkonen, Sjöpersonalchef 

 

Representanter för sjöfararna


Manskapets representanter

Satu Valapuro, Servitris
Suppleant: Mikko Ervast, Huvudombudsman

Tero Palokoski, Huvudombudsman
Suppleant: ​Tarja Rännäli-Lehto, Köksmästare

Däckbefälets representanter

Dan Stenbäck, Sjökapten
Suppleant: Heidi Tauriainen, Sjökapten

Maskinbefälets representanter

Jari Simpura, Maskinchef
Suppleant: Riku Muurinen, Ombudsman, Jurist