Delta i ForMare

Om ni som representerar rederierna är intresserade att delta i programmet rekommenderar vi att ni bekantar er med material och publikationer som finns på hemsidan. Ni kan även be om presentationstillfällen genom att skicka e-post till formare@mepa.fi.
 

Valen
 

Ni bestämmer det maximala antalet deltagare som ni är färdiga att betala för. Nödvändigtvis väljs inte så många deltagare med, eftersom vi endast väljer personer som fyller alla krav. Kraven är följande: 

  • Arbetsår bör finnas kvar, så att programmet faktiskt förbättrar arbetshälsan
  • Behov av livsstilsförändring
  • (Fast arbetsförhållande)

Valen görs tillsammans med arbetshälsovården och fartygens sjukskötare. Om era fartyg inte har sjukskötare kan valen även göras med t.ex. rederiets HR-ansvariga. 

Efter valrundan presenteras en lista på möjliga deltagare. I detta skede kan rederiet ännu göra förändringar i deltagarlistan vid behov. 

 

Rederiets uppgifter
 

När rederiet binder sig till ForMare bör ni meddela er arbetshälsovård om ert deltagande i projektet, så att de är medvetna om saken. 

Om ForMare är okänt för dem kan ni hänvisa dem att bekanta sig med ForMare materialet. Meddela även valen till fartygens eventuella sjukskötare.

 

Pris
 

ForMares pris för rederierna är 700 euro/deltagare. Detta täcker hela 3 ½ år och innehåller:

  • 10x instruerade träningstillfällen/deltagare
  • 5x motionstest/deltagare
  • resultatrapport en gång om året, rapporten innehåller en sammanfattning över deltagarnas resultat
  • rätt att få deltidsinformation och annan situationsbeskrivning vid behov
  • alla publikationer och undersökningar som berör ForMare