Frivakt-tidningen


Frivakt-tidningen utkommer fyra gånger om året på ungefär 60-sidor. Vi levererar tidningen till alla finska fartyg. 

I tidningen berättar vi om SSB:s evenemang och tjänster, om motion och hälsa, om sjöfartens aktuella ämnen och om sjöfarare.

Frivaktens artiklar är både på finska, svenska och på engelska. Förutom den tryckta versionen publicerar vi tidningen i Issuu-tjänsten. 

Frivakt-tidningen kan även beställas hem genom att betala postavgifterna på 11 euro/år.

Beställ hem

 

Har du frågor? Ta kontakt

Pekka Karppanen
010 349 3101
vapaavahti@mepa.fi

 

Artiklar om besättningsevenemang i Frivakten


SSB uppmanar fartygens besättningar att ordna egna fritidsevenemang och rekreationsdagar, vid behov hjälper vi till att hitta på idéer. Frivakt-tidningen tar gärna emot bilder och skrifter från evenemangen och som tack betalar vi in en liten författararvgift till fartygets fritidskassa. Frivakt-tidningen erhåller rätten att välja vilka artiklar som publiceras. 

Exempel på publicerade artiklar: 

Baltic Princess

Finlandia

Otso