SSB informerar


SSB:s informations- och marknadsföringskanaler är förutom nätsidorna

Frivakt-tidningen, e-postnyheter MEPA Uutissähke & SSB Nyhetsbrev, Facebook, YouTube, Instagram, printade dokument

samt muntlig personlig informering.

 

 

Frivakt- tidningen


Tidningen når ca. 10 000 läsare. Tidningen skickas främst till sjöfarare,
fartyg och samarbetspartner

Läs mer om Frivakten


 

 

 

 

SSB Nyhetsbrev är en svensk variant av den omtyckta MEPA Uutissähke.

 

MEPA Facebook 

 

På SSB:s Facebook sida informerar vi om kommande evenemang,
kurser och dylikt, samt berättas det om redan skedda aktiviteter. 

 

Till SSB:s Facebook-sida

 

 

 

 

 

SSB:s YouTube kanal

 

På SSB:s YouTube kanal dyker det upp kompileringar och fiilisklipp, teasers och videon som utfyller artiklar i Frivakt.

 

 

 

 

 

 

 

SSB:s Instagram

 

Bilder från kurser, evenemang och SSB:arnas vardagliga arbeten.