SSB informerar


SSB:s informations- och marknadsföringskanaler är förutom nätsidorna, Frivakt-tidningen, Facebook, Instagram, YouTube, printade dokument och samt muntlig personlig informering.

 

 

Frivakt-tidningen


Tidningen når ca. 10 000 läsare. Tidningen skickas främst till sjöfarare,
fartyg och samarbetspartner

Läs mer om Frivakten