Ei tulevia tapahtumia

Kielet

 

Espanja (alkeis- ja jatkokurssi)


Alkeiskurssilla opetellaan espanjan alkeet, lähdetään liikkeelle perustervehdyksistä, ääntämisestä ja olla-verbistä. Keskitymme erityisesti puheen tuottamiseen ja ymmärtämiseen. 

Jatkokurssi on tarkoitettu merenkulkijoille, jotka ovat käyneet alkeiskurssin tai joilla on muuten espanjan alkeet hallussa. 


 Venäjä


Venäjän kielen alkeiskurssi. Kurssi sopii sekä ihan aloittelijoille että jo venäjää vähän osaaville. Alussa luonnollisesti kerrataan aakkoset, käsitellään kohteliaisuuksia, palvelu- ja opastussanastoa sekä tehdään erilaisia käytännön harjoituksia käyden tilanteiden niin vaatiessa läpi peruskielioppia ja ääntämistä.


 Ruotsin kertauskurssi


Kurssi on tarkoitettu ruotsia 2-3 vuotta opiskelleille (esim. peruskoulu). Kertaamme työelämässä tarvittavaa perussanastoa ja harjoittelemme käytännön puhetilanteita.